Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na statek

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Rozmaite urzędy które zajmują się morskimi przepisami coraz większy nacisk kładą na kwestie bezpieczeństwa transportu. Już od połowy tego roku powinny wejść w życie przepisy związane z dokładnym weryfikowaniem masy załadowanych kontenerów. Zgodnie z nimi całkowity obowiązek przeprowadzenia tej kontroli będzie spoczywał na nadawcy ładunku, i będzie się to musiało odbywać zanim się wszystko załaduje ma statek. Nad przepisami dokładnie pracowano już w roku 2014, lecz sam problem zauważano już dużo wcześniej, jednak z różnego powodu rozwiązania nie wprowadzono w życie. Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że praktycznie każdy kto będzie nadawał kontener zostaje zobowiązany do dokładnej weryfikacji jego ciężaru i przekazania informacji o tym terminalowi i przewoźnikowi. Wprowadzony został również zakaz wysyłki kontenerów, jakie nie były zweryfikowane. Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na statekProponuje się aktualnie dwa sposoby sprawdzania, więc będzie tu możliwość wyboru bardziej odpowiedniego. Pierwszy z nich to zważenie kontenera, który jest już wypełniony przy wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu, a drugi to zmierzenie wagi wszystkich towarów i zsumowanie jej z wagą pustej skrzyni.

Problem z deklaracjami wagi był znany już od dawna, i od dawna było to mocno niebezpieczne. Na pokład pojedynczego kontenerowca może jednorazowo wejść nawet do dwudziestu tysięcy jednostek. Przy tak dużej ilości nieduże nawet odchylenia zadeklarowanej wagi w stosunku do rzeczywistej mogą spowodować wiele problemów w czasie płynięcia. Już wielokrotnie zdarzały się sytuacje kiedy kontenery się zapadały, problemy utrzymaniem odpowiedniej stabilności kontenerowców czy też śmiertelne wypadki pośród członków załogi. W skrajnych przypadkach, przy większych odchyleniach pomiędzy wagą faktyczną a deklarowaną może dojść do przechyłu i utonięcia statku, co już kilka razy w przeszłości się zdarzyło. Dlatego też morska branża z zadowoleniem przyjęła planowane zmiany, mimo że będą się one wiązać z nieco większą pracą. Na szczęście zdecydowano się postawić w pierwszej kolejności na odpowiednie bezpieczeństwo, a nie na zyski bez względu na cenę. Przez to można żywić nadzieję, że przypadki które występowały dawniej nie będą się więcej powtarzać.