Wzrost znaczenia portów morskich w międzynarodowym handlu

Wzrost roli portów morskich w międzynarodowym handlu

Porty na naszym wybrzeżu od wielu lat spełniają niezwykle istotną rolę w międzynarodowym handlu, a w ostatnim czasie ich znaczenie cały czas rośnie. Ale bez odpowiednich inwestycji w odpowiednią infrastrukturę, w tym między innymi drogowe i kolejowe połączeni nie będzie żadnych możliwości na to, żeby rozwijały się tak jak wymaga tego rynek. Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym A rynek zaczął aktualnie iść w stronę przewozów o charakterze intermodalnym, charakteryzujących się tym, że dostarczenie zakupionych towarów na miejsce docelowe jest realizowane różnymi odmianami transportu, to znaczy przeważnie morskiego i kolejowego albo drogowego. Dla samych klientów będzie to świetna opcja, ponieważ dostają towary prosto do swojej siedziby, jednak od strony logistycznej jest to dużym wyzwaniem. Po przypłynięciu statku na miejsce docelowe same kontenery szybko i sprawnie przekładane na pociągi lub ciężarówki, później ich trasa przebiega do któregoś terminala, aby ostatecznie trafić na samochód jadący do końcowego klienta. Aktualnie w naszym kraju działa parę terminali, w południowym i środkowym rejonie, i mają one doskonałe połączenia z portami na wybrzeżu.

Specjaliści oceniają że rola portów w naszym kraju systematycznie będzie rosnąć, przy założeniu oczywiście, że poczyni się dalsze inwestycje, wymagane go tego, żeby nie zostać w tyle za zmieniającym się rynkiem. Dużo zostało już zrobione, ale bardzo dużo jeszcze będzie potrzebne, ponieważ sieć połączeń transportowych jeszcze nie jest kompletna. Bardzo potrzebne są nowe linie kolejowe, ulepszenie już istniejących, a oprócz tego poprawa całościowej infrastruktury dookoła samych portów. Inwestycje te w dużym stopniu można sfinansować z europejskich funduszy, gdyż w nadchodzących lata na usprawnienie kolei jest przeznaczone pięć miliardów, a około dziesięciu można będzie wykorzystać na drogi. Jednocześnie podkreśla się mocno, że już obecnie nasze porty charakteryzują się znacznie wyższą konkurencyjnością niż przed kilku laty, dzięki czemu skutecznie one rywalizują z innymi europejskimi portami. Niewątpliwie spory wpływ miały na to poczynione inwestycje, zachęty dla nowych inwestorów i co najważniejsze zmiany portowych procedur, pozwalające na dużo bardziej sprawną obsługę kontenerowców.