Szybkie omówienie sytuacji finansowej gdyńskiego portu po minionym roku

Szybkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Mimo spadku o 6 procent rozładunków osoby zarządzające portem w Gdyni raczej zaliczają poprzedni rok do niezwykle udanych. Uruchomiono bowiem wtedy szereg dużych inwestycji, nie tylko takich, które poszerzają możliwości przeładunkowe, lecz również zwiększających konkurencyjność portu na lokalnym rynku. Wśród wykonanych projektów duże znaczenie miały te na które środki pochodziły z Unii, z sukcesem zostało ich zakończonych aż pięć w ubiegłym roku. Mimo dość dużych nakładów inwestycyjnych Port w Gdyni pozytywnie skończył też rok jeśli chodzi o stronę finansową. Ogólny zysk netto wyniósł prawie 50 milionów, co wprawdzie stanowi połowę mniej niż przed rokiem, ale też pamiętać trzeba że wtedy odbyła się prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Poza tym na nieco niższe wyniki miała również wpływ sytuacja na rynkach finansowych. Port mocno inwestuje swoje pieniądze w lokaty i inne finansowe instrumenty, a rentowność ich jednak spadła dość mocno w ostatnich miesiącach. Kolejnym czynnikiem który ma wpływ na całkowity wynik jest szybszy wzrost kosztów, coraz to nowe oddawane do użytku obiekty powodują duże skoki amortyzacji.

Pośród produktów jakie są obsługiwane przez port w Gdyni duże spadki zanotowano w przeładunkach drobnicy, wskaźnik ten wynosi ponad dziesięć procent. Duży wpływ na tę sytuację miało przejście do Gdańska kilku kluczowych klientów, co przełożyło się niestety na wyniki finansowe. Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym rokuGdynia w chwili obecnej ma ciężko jeśli chodzi o możliwość konkurowania z portem w Gdańsku, gdyż nie posiada jeszcze obrotnicy a także toru wodnego o odpowiedniej głębokości, które to projekty dałyby możliwość obsługi dwukrotnie większych jednostek. Sporemu zmniejszeniu uległ w roku 2015 także przeładunek węgla, to z kolei było efektem znacznego spadku eksportu właśnie tego surowca. Lecz takie straty prawie całkowicie zostały zrekompensowane przez rozładunek zbóż – tu w roku poprzednim odnotowano 50-procentowy wzrost, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do osiągnięcia tak korzystnych wyników przyczyniły się w pierwszej kolejności inwestycje, które zostały przeprowadzone, to znaczy znaczna przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim oraz nowy magazyn na Nabrzeżu Śląskim.