Kolejne rekordy na niedawno rozbudowanym Kanale Sueskim

Coraz to nowe rekordy na wyremontowanym niedawno Kanale Sueskim

Kolejne rekordy na rozbudowanym w tym roku Kanale SueskimMorski transport zalicza się do najbardziej ekonomicznych, ale i tak ogromną rolę odgrywa w nim trasa, jaka jest do pokonania. Dziś większość światowego handlu jest prowadzona między dalekim wschodem a Europą oraz Ameryką, a ogromnie ważną rolę w nim zaczął odrywać Kanał Sueski, jaki łączy wody Morza Śródziemnego z Morzem Czerwony. Oferuje on w tej chwili najlepsze połączenie pomiędzy Azją i Europą, dzięki temu, że nie ma konieczności opływania całej Afryki redukuje typowy czas podróży o około dwa tygodnie. Już w chwili obecnej przez wody tego kanału płynie prawie pięćdziesiąt kontenerowców na dobę, co daje siedem procent światowego transportu morskiego. Zarządzający kanałem, to znaczy egipski rząd jest zdania, że za kolejnej dziesięć lat ta ilość zwiększy się dwukrotnie, a tym samym sporemu powiększeniu może ulec udział procentowy tej trasy w międzynarodowej spedycji. Takie same założenia dotyczą ewentualnych przychodów, jakie powinno dać działanie kanału. Władze Egiptu mówią wręcz o 13 miliardach dolarów, w co jednak nie bardzo chce wierzyć spora część ekonomistów.

Tak dalekosiężne plany wzięły się z otwarcia drugiej trasy kanału, co nastąpiło w sierpniu tego roku. Nowy kanał został pobudowany obok dotychczasowego kanału, dzięki czemu jest dziś możliwy ruch w dwie strony, bez niepotrzebnego oczekiwania na swoją kolej. Długość kanału to około 35 kilometrów, a powstał bardzo szybko, bo w czasie jednego roku. Pierwotnie planowano jego budowę na trzy razy więcej, lecz kilkadziesiąt ludzi, którzy robili przy jego przekopywaniu przyczyniło się do znacznego przyspieszenia inwestycji. Dzisiaj podróż przez kanał trwa jedenaście godzin, więc jest to lepszy wynik niż jeszcze kilka miesięcy temu. Kanał już obecnie zaczyna pobijać coraz to nowe rekordy, jeśli chodzi o ilość przepływających statków. 9 września obsłużono tam 70 jednostek mających całkowitą nośność 4 mln ton, co jest obecnie nowym rekordem. Rekordy zwiększają się także jeśli chodzi o rozmiar przepływających okrętów, zarówno od południa jak i od północy póki co największe jednostki to kontenerowce o nośności 200 tysięcy ton.