Gdański port bramą kolejową na Środkową Europę

Port w Gdańsku portal kolejowy na Środkową Europę

Fracht międzynarodowy składa się z różnych części, najistotniejszą pełnią tu wielkie kontenerowce przewożące w czasie jednego rejsu blisko piętnaście tysięcy pojedynczych kontenerów. Natomiast na lądzie coraz większe znaczenie odgrywa kolej, zwłaszcza jako kontynuacja drogi morskiej. Port Gdański bramą kolejową na Środkową EuropęBardzo dobrze w tym względzie wypada Port w Gdańsku, który na dzień dzisiejszy jest największym portem na naszym wybrzeżu, a równocześnie coraz bardziej liczącym się węzłem kolejowym, obsługującym nie tylko Polskę, ale też inne kraje w Środkowej i Wschodniej Europie. Już około 20 procent wszystkich obsługiwanych ładunków jest transportowanych właśnie przy pomocy kolei i udział ich regularnie rośnie. Niektórzy szacują powiększenie przewozu za pomocą kolei w przeciągu najbliższych dziesięciu lat nawet trzykrotnie, co z pewnością w najbliższym czasie będzie wymagało sporych nakładów w infrastrukturę. Tak naprawdę dużo zaczyna się w tej kwestii dziać, gdyż zarówno zarządzający miastem jak i portem dostrzegają potencjał, jaki niesie za sobą rozwój infrastruktury, i w planach jest jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji w rejonie gdańskiego portu.

Port w Gdańsku straty w kontenerach zaczął albowiem równoważyć różnymi towarami.Mowa tu jest mianowicie o modernizacji trasy kolejowej dochodzącej do samego portu i wybudowanie nowego kolejowego mostu na Martwej Wiśle. Ta właśnie inwestycja wyceniana jest na blisko pół miliarda złotych, będzie ona obejmować kilkunastokilometrowy odcinek trasy kolejowej wraz z 24 obiektami. Najważniejszym obiektem będzie Most na Martwej Wiśle, dzięki jego przebudowie przepustowość linii kolejowej powiększy się aż sześć razy. Most będzie miał blisko 130 metry długości i 21 na wysokość. Przez to, że będzie umieszczony na 8-metrowej wysokości nad lustrem wody nie będzie powodował żadnych problemów na szlaku żeglugowym na rzece, co będzie miało zapewne znaczenie w temacie rozwoju żeglugi wgłąb kraju. Lecz kompletna inwestycja obejmować będzie dużo więcej, wykonanych zostanie 12 kilometrów nowej trasy kolejowej, uruchomione także zostaną nowoczesne systemy zarządzające kolejowym ruchem. Po zakończeniu całej inwestycji transportowe możliwości do terminala w Gdańsku powiększą się znacząco, co z pewnością będzie miało duży wpływ do jego rozwoju.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl