Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Chyba żaden nowoczesny port nie będzie miał żadnej szansy na rozwój, jeśli nie będą do niego doprowadzone odpowiednio przepustowe dojazdowe trasy, i to nie tylko drogowe lecz również pociągowe. Na dzień dzisiejszy kolejowa infrastruktura pozostawia wiele do życzenia, w szczególności w przypadku portów jeszcze pozostało dużo do zrobienia w tych obszarach. Jeżeli chodzić będzie o rejon Trójmiasta, to w tym przypadku znacznie lepiej wypada w tym względzie Port w Gdańsku. W pierwszym miesiącu aktualnego roku oddano do użytku linię 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Poza tym w trakcie budowy jest drugi tor na tej trasie, dzięki czemu już od połowy roku składy jeździć będą mogły w obie strony, z przepustowością nawet do dwustu pełnych składów na dzień. Plany są dużo większe, ponieważ zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Portu Gdańskiego docelowa przepustowość trasy ma być zwiększona blisko sześć razy. Z tego też powodu już w chwili obecnej realizowanych jest parę ważnych projektów, które mają pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kilka następnych będzie na etapie projektowania, konsultacji czy też kompletowania koniecznej dokumentacji.

Podobnie duży zakres prac jest realizowany na terenie Gdyńskiego Portu. W pierwszej kolejności port ten ma w planach dostosować kolejową infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Pozwoli to między innymi na obsługę sporo dłuższych oraz cięższych składów niż obecnie, bo aż do 740 metrów długości. Przeprowadzona równocześnie porządna przebudowa systemów sterujących przyczyni się z kolei do sporego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacząco poprawi jakość obsługi przejazdów w samym porcie. Jednym z dużych projektów, które mogłyby w dużym stopniu na długie lata poprawić stan połączeń kolejowych w Gdyni, jest gruntowna modernizacja dwóch linii przebiegających przez to miasto. W chwili obecnej posiadają one jedynie po pojedynczym torze, a oprócz tego nie mają zasilania elektrycznego, tak więc oba z tych obszarów byłyby do realizacji. W chwili obecnej ten właśnie projekt jest w fazie studium wykonalności, a po ukończeniu tego etapu można będzie przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze rozwiązania i rekomendacje. Planowany koszt to ponad półtora miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.